3E-IP TEST

CÔNG CỤ MỚI ĐỂ TUYỂN DỤNG,
ĐÀO TẠO VÀ
ĐÁNH GIÁ NHÂN VIÊN

Nhận thông tin tư vấn

DOANH NGHIỆP CỦA BẠN
CÓ ĐANG GẶP NHỮNG KHÓ KHĂN SAU?

Nhân viên mới không
hòa hợp được với văn
hóa của công ty

Tuyển dụng không
đúng người do quá trình
tuyển dụng có sai sót

Khó khăn khi đánh giá tính
cách của từng thành viên
để có phong cách lãnh đạo
và đào tạo phù hợp

Giới thiệu Bài trắc nghiệm 3E-IP giúp nhà tuyển dụng
giải quyết tất cả khó khăn trên

Kết quả đã được
kiểm chứng

Đánh giá chính xác từ 70- 90%
tính cách ứng viên

Tiết kiệm
thời gian

Chỉ 35 phút để hoàn
thành bài trắc nghiệm

Giá cạnh tranh

537,500 đ/1 bài trắc nghiệm
(Chỉ 4,295,700 đ/10 bài
trắc nghiệm)

BÀI TRẮC NGHIỆM 3E-IP LÀ GÌ?

Bài trắc nghiệm 3E-IP là một công cụ giúp nhà tuyển dụng hiểu được tính cách và sự nhanh nhạy của ứng viên tiềm năng cũng như nhân viên hiện tại; từ đó có những quyết định tuyển dụng chính xác và truyền đạt phong cách lãnh đạo phù hợp cho nhân viên.

KHÁCH HÀNG ĐÃ SỬ DỤNG
NÓI GÌ VỀ BÀI TRẮC NGHIỆM 3E-IP?

Chúng tôi đã sử dụng 300 bài trắc nghiệm 3E-IP và nhận thấy nó phản ánh đúng đến 70% khả năng và cá tính của từng ứng viên. Chúng tôi sẽ tiếp tục sử dụng 3E-IP Test để đánh giá ứng viên.

3E-IP Test là 1 bài trắc nghiệm giúp công ty chúng tôi đánh giá và chọn được những ứng viên phù hợp. Chúng tôi đã sử dụng hơn 500 bài trắc nghiệm 3E-IP cho Chương trình Quản Trị Viên Tập Sự cũng như Kỹ Sư Tập Sự và hệ thống đánh giá rất ổn định.

3E-IP Test phản ánh chính xác khoảng 80% EQ và IQ của từng ứng viên. Chúng tôi sẵn sàng trích 1 phần ngân sách để tiếp tục sử dụng trong tương lai.