Gói cơ bản:

1,528,650đ / vị trí
Sản Phẩm Thường Được Mua:

x2 lượt xem (*)
2,689,650đ / vị trí

x2 lượt xem (*)
4,044,150đ / vị trí

x2 lượt xem (*)
754,650đ / vị trí

x3 lượt xem (*)
1,528,650đ / vị trí
* Mức tăng của số lượt xem hồ sơ dựa trên thống kê của các thông tin đăng tuyển trong 6 tháng vừa qua.
Bạn đã sẵn sàng để tuyển dụng nhân tài?

100 điểm
2,689,650đ

300 điểm
6,858,608đ

600 điểm
12,910,320đ

1200 điểm
24,206,850đ
0,000,000đ tổng cộng

Đảm bảo hài lòng

hoặc đăng lại miễn phí tin tuyển dụng

VietnamWorks hiểu rằng tuyển dụng tại Việt Nam luôn có nhiều thách thức, vì thế chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách. Nếu Quý khách không hài lòng 100% với dịch vụ đăng tuyển của VietnamWorks, hãy liên lạc với chuyên viên tư vấn của chúng tôi để yêu cầu đăng lại miễn phí tin tuyển dụng (không bao gồm các dịch vụ ưu tiên) trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi tin đăng tuyển có trả phí của Quý khách hết hạn. Chương trình không áp dụng cho các tin đăng lại hoặc các tin đăng tuyển miễn phí theo chương trình khuyến mại hoặc tin đăng tuyển hỗ trợ. Xem chi tiết.

Liên hệ với chúng tôi tại:


  • Hà Nội: (84 24) 3944 0568
  • Hồ Chí Minh: (84 28) 3925 8456

hoặc gửi email về địa chỉ jobsupport@vietnamworks.com