CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO SỰ HÀI LÒNG 100% CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Tên doanh nghiệp: Công Ty Cổ phần Navigos Group Việt Nam (sau đây gọi là "VietnamWorks")

 2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 20, tòa nhà E.Town Central, 11 Đoàn Văn Bơ, Phường 12, Quận 4, TP.HCM, Vietnam

 3. Thông tin liên hệ:

  Chuyên viên tư vấn của VietnamWorks/ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của VietnamWorks.

  Điện thoại: (+84) 8 3925 5000

 4. Tên Chương trình: Chương trình Đảm bảo Sự Hài lòng 100% của Khách hàng ("Chương trình")

 5. Phạm vi Chương trình: áp dụng trên toàn quốc khi Khách hàng sử dụng dịch vụ Đăng Tuyển của VietnamWorks.

 6. Dịch vụ được hưởng ưu đãi theo Chương trình: Chương trình chỉ áp dụng cho dịch vụ Đăng tuyển cung cấp bởi VietnamWorks bao gồm các tin đăng tuyển có trả phí, tin đăng tuyển hỗ trợ, tin đăng tuyển miễn phí được tặng theo chương trình khuyến mại của VietnamWorks, không bao gồm các tin đăng lại theo Chương trình này.

 7. Khách hàng Hợp lệ của Chương trình (đối tượng được hưởng ưu đãi theo Chương trình): Khách hàng Hợp lệ phải đáp ứng các điều kiện sau đây:

  • Khách hàng là cá nhân hoặc doanh nghiệp đã mua hoặc được tặng hoặc được hỗ trợ dịch vụ Đăng tuyển của VietnamWorks thỏa điều kiện tại khoản 6 nêu trên; và
  • Chương trình không áp dụng đối với Khách hàng có hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ việc làm hoặc môi giới nhân sự.
 8. Nội dung Chương trình:

  Khách hàng đã kích hoạt sử dụng dịch vụ Đăng tuyển của VietnamWorks và sau khi hết thời gian đăng tuyển, nếu có bất cứ lí do nào khiến Khách hàng không hài lòng với dịch vụ Đăng tuyển của VietnamWorks hoặc Khách Hàng muốn nhận thêm hồ sơ thì Khách hàng sẽ được VietnamWorks hỗ trợ (căn cứ trên yêu cầu của Khách hàng) một trong hai hình thức dưới đây (sau đây gọi là "Ưu đãi"):

  1. Lựa chọn 01: Đăng lại tin tuyển dụng của Khách Hàng với dịch vụ đăng tuyển cơ bản 30 ngày miễn phí (chỉ hỗ trợ đăng lại 01 lần cho cùng vị trí đăng tuyển đối với mỗi gói dịch vụ đăng tuyển).
  2. Lựa chọn 02: Hỗ trợ Khách Hàng 01 gói dịch vụ tìm kiếm Hồ sơ (30 điểm, 30 ngày) miễn phí. Chỉ hỗ trợ 01 lần tương đương với mỗi gói dịch vụ đăng tuyển.
 9. Quy trình: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi tin tuyển dụng hết hạn (“Thời hạn Hợp lệ”), Khách Hàng có nhu cầu sử dụng quyền lợi nêu trên theo Chương trình Đảm bảo Hài lòng 100% phải liên lạc/ gửi yêu cầu tới VietnamWorks để được hỗ trợ thông qua một trong các hình thức sau:

  1. Khách hàng liên hệ trực tiếp với Chuyên viên tư vấn của VietnamWorks; và/hoặc
  2. Khách hàng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của VietnamWorks qua các kênh Livechat, Hotline.

  Đối với hình thức (i) và (ii), Khách hàng sẽ được nhận ưu đãi ngay sau khi gửi yêu cầu tới VietnamWorks và được Chuyên viên tư vấn/ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của VietnamWorks xác nhận.

 10. Điều khoản khác:

  1. VietnamWorks không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho VietnamWorks trong thời hạn và thông qua các hình thức nêu trên.
  2. Khách hàng phải tuân thủ theo chính sách, quy định của VietnamWorks đối với các dịch vụ được hỗ trợ.
  3. VietnamWorks chỉ hỗ trợ đăng tuyển lại 01 (một) lần và cùng tên vị trí đăng tuyển, trừ Khách hàng thuộc chương trình Khách hàng Thân thiết 2018, và không áp dụng cho tin có số lượng đăng tuyển nhiều.
  4. Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ theo Chương trình Đảm bảo Hài lòng 100%.
  5. Ưu đãi theo Chương trình này không được chuyển nhượng, mua, bán, tặng cho bất kỳ cá nhân tổ chức nào khác. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hoặc các hàng hóa, dịch vụ, quà tặng hoặc ưu đãi khác.
  6. VietnamWorks có toàn quyền từ chối cung cấp ưu đãi theo Chương trình này cho Khách hàng trong trường hợp xét thấy Khách hàng không tuân thủ hoặc vi phạm các quy định về Thỏa thuận Sử dụng Dịch vụ của VietnamWorks và các Quy chế Hoạt động được đăng tải trên trang thông tin điện tử của VietnamWorks.
  7. Bằng việc tiếp nhận Ưu đãi theo Chương trình này Khách hàng đồng ý đảm bảo và giữ cho VietnamWorks, các công ty liên kết của VietnamWorks, giám đốc, nhân viên và người đại diện của VietnamWorks và các công ty liên kết này không bị ảnh hưởng, thiệt hại bởi những khiếu kiện, xét xử, tổn thất, chi phí phát sinh hoặc trách nhiệm nào liên quan đến việc Khách hàng tham gia Chương trình và sử dụng ưu đãi theo Chương trình này.