CHƯƠNG TRÌNH ĐẢM BẢO SỰ HÀI LÒNG 100% CỦA KHÁCH HÀNG

 1. Phạm vi Chương trình: Chương trình Đảm bảo Hài lòng 100% (“Chương trình”) của VietnamWorks chỉ áp dụng cho các dịch vụ Đăng Tuyển của VietnamWorks.

  Chương trình chỉ áp dụng cho các tin đăng tuyển có trả phí, không bao gồm các tin đăng lại hoặc các tin đăng tuyển miễn phí theo chương trình khuyến mại hoặc tin đăng tuyển hỗ trợ. Chương trình không áp dụng đối với Khách hàng là công ty môi giới nhân sự.

 2. Nội dung Chương trình: Sau khi hết thời gian đăng tuyển, nếu có bất cứ lí do nào khiến Khách Hàng không hài lòng với dịch vụ Đăng tuyển của VietnamWorks hoặc Khách Hàng muốn nhận thêm hồ sơ thì Khách hàng sẽ được VietnamWorks hỗ trợ (căn cứ trên yêu cầu của Khách hàng) một trong hai hình thức dưới đây:
  1. Lựa chọn 01: Đăng lại tin tuyển dụng của Khách Hàng với dịch vụ đăng tuyển cơ bản 30 ngày miễn phí (chỉ hỗ trợ đăng lại 01 lần cho cùng vị trí đăng tuyển đối với mỗi gói dịch vụ đăng tuyển)
  2. Lựa chọn 02: cung cấp cho Khách Hàng 01 gói dịch vụ tìm kiếm Hồ sơ (30 điểm) miễn phí. Chỉ hỗ trợ 01 lần tương đương với mỗi gói dịch vụ đăng tuyển.
 3. Quy trình: Trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi tin tuyển dụng hết hạn (“Thời hạn Hợp lệ”), Khách Hàng có nhu cầu sử dụng quyền lợi nêu trên theo Chương trình Đảm bảo Hài lòng 100% phải liên lạc với VietnamWorks để được hỗ trợ thông qua các hình thức sau:
  1. Khách hàng liên hệ trực tiếp với Chuyên viên tư vấn của VietnamWorks.
  2. Khách hàng liên hệ với Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của VietnamWorks qua các kênh Livechat, Hotline.
  3. Khách hàng xác nhận không hài lòng với dịch vụ tuyển dụng qua email tự động của VietnamWorks được gửi tới cho Khách hàng vào ngày tin tuyển dụng hết hạn.
 4. Điều khoản khác:
  1. VietnamWorks không chịu trách nhiệm giải quyết khiếu nại hoặc hỗ trợ Khách hàng trong trường hợp Khách hàng không thông báo cho VietnamWorks trong thời hạn và thông qua các hình thức nêu trên.
  2. Khách hàng phải tuân thủ theo chính sách, quy định của VietnamWorks đối với các dịch vụ được hỗ trợ.
  3. VietnamWorks chỉ hỗ trợ đăng tuyển lại một (01) lần và cùng tên vị trí đăng tuyển, không áp dụng cho tin có số lượng đăng tuyển nhiều.
  4. Khách hàng phải hoàn tất nghĩa vụ thanh toán tại thời điểm yêu cầu hỗ trợ theo Chương trình Đảm bảo Hài lòng 100%.